Welkom!

In deze snel veranderende wereld is het van belang capaciteit optimaal te benutten en in te spelen op sociale, economische en demografische ontwikkelingen. Door innovatief leiderschap kan er losgekomen worden van oude opvattingen over werkprocessen en personeelsplanning. Toekomst gericht zoeken naar oplossingen zorgt voor op maat gemaakte arbeid voor elk persoon.

Capaciteitsmanagement is de juiste bron voor wie wil weten wat deze ontwikkelingen gaan betekenen en wat er gedaan kan worden om de inzet van werk en menskracht te optimaliseren.

Ontvang de 7 gratis lessen over plannen en gepland worden!

Op realistische manier laten we je zien, horen en lezen hoe plannen en gepland worden een plezier kan zijn. En hoe je grenzen kan bewaken om maximaal te presteren.


Irvin Barnard

Als oprichter van capaciteitsmanagement.nl, auteur en meer dan 15 jaar creatief en innovatief ondernemer, heb ik afgelopen jaren studie gemaakt van het vraagstuk hoe werk en menskracht optimaal verbonden kunnen worden. Ik deel deze kennis, ervaringen en uitgangspunten graag met passie tijdens mijn programma’s.

Meer over mij

Activiteiten

Tijdens lezingen, seminars en expertmeetings worden vastgeroeste ideeën over werkprocessen en personeelsplanning doorbroken. Uiteindelijk worden vraagstukken op een vernieuwende manier aangepakt en sluiten toekomstige ontwikkelingen beter aan op menskracht en werk. Iedereen kan met behulp van capaciteitsmanagement en een open perspectief het beste uit zichzelf én uit elkaar halen.

Lees meer over mijn lezingen, seminars en expertmeetings.


Ervaring

Aan de hand van eerdere cases beschrijf ik de beginsituatie, de aanpak en het uiteindelijke resultaat binnen andere organisaties. Dit gebeurt altijd gebaseerd op het CAML model waarmee kennis over capaciteitsmanagement geordend wordt en het proces wordt geanalyseerd. In de loop der jaren heeft zich dit geresulteerd in verschillende publicaties. Deze databank met artikelen, white papers en bruikbare links deel ik graag.

Bekijk mijn ervaring