Capaciteitsmanagement

Uit Capaciteitsmanagement
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Capaciteitsmanagement zorgt ervoor dat binnen een organisatie een juiste verbinding wordt gelegd tussen vraag (naar capaciteit) en het aanbod (van capaciteit).

Er zijn diverse redenen waarom organisaties beter willen worden in capaciteitsmanagement:

  • Rust: niet meer verrast worden door (te voorziene) tekorten of overschotten aan productiemiddelen
  • Doelgerichtheid: in staat zijn om beter middelen in te zetten om (vooraf bepaalde) doelen te bereiken
  • Stabiliteit: door een betere onderlinge afstemming van capaciteit
  • Doelmatigheid: je beter vraag en aanbod matchen en daardoor komen tot een efficientere organisatie

Eerste stap is het voorspellen van de vraag op basis van historische gegevens, markttrends en andere relevante factoren. Vervolgens nisatie tijdig haar capaciteit (aanbod) plannen en aanpassen om aan deze verwachte vraag te voldoen.

In Nederland veel van de kennis en inzichten over capaciteitsmanagement zijn afkomstig van de Universiteit Twente (CHOIR)[1]. Bij CHOIR ligt de focus op de gezondheidszorg en met name ziekenhuizen. Veel ontwikkelde modellen en theorien zijn echter ook goed toepasbaar in andere type organisaties.

Onder de term capaciteitsmanagement vallen ook


  1. Zie de CHOIR website voor meer info: [https://www.utwente.nl/nl/choir/OverOns/