Operations management

Uit Capaciteitsmanagement
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bij veel commerciele organisaties is capaciteitsmanagement onderdeel van hun normale bedrijfsvoering. Dat is echter niet altijd zo geweest. Ook deze organisaties hebben de vorige eeuw een veranderingsproces doorgemaakt om op een geintegreerde manier te gaan plannen en organiseren. Tot in de jaren zeventig werkten de meeste bedrijven nog in geisoleerde ‘kolommen’ (sales, marketing en productie). Het wordt vaak aangeduid als "Sales & Operations Planning (S&OP) of Integrated Business Planning (IBP).

S&OP is a monthly occurring integrated end-to-end business process led by the executive management to steer the operative execution in consensus with the company’s strategic plan over a horizon of at least 18-months

Hoewel het werkingsmechanisme van commerciële bedrijven verschilt van dat van budgetgedreven organisaties, kunnen we leren van de stappen die het bedrijfsleven heeft doorlopen (zie ook onderstaande afbeelding). In de jaren tachtig begonnen veel bedrijven met geïntegreerd en dynamisch capaciteitsmanagement om vraag en aanbod te koppelen. Vervolgens werd hier ook de financiële integratie aan toegevoegd.

Het is dus vrij recent dat het gemeengoed werd in het bedrijfsleven om productie-eenheden (capaciteit) en financiele drijfveren zoals omzet en winst met elkaar te koppelen. Het maken deze koppeling zorgde voor een doorbraak in de aansturing van organisaties. Jaarplannen (business planning) werden gekoppeld aan regelmatig bijgewerkte vraag voorspellingen (sales planning) en aan de benodigde productie-eenheden (aanbod).

Wat zijn bruikbare inzichten met betrekking tot capaciteitsmanagement?

  • Organisatie inrichting (welke functies worden onderscheiden en hoe is de directie betrokken bij besluitvorming)
  • Hoe wordt gewerkt met voorspellingen (demand en portfoliomanagement). Centraal of decentraal?
  • Hoe zijn de rapportages / KPI's ingericht?
  • Waar liep men tegenaan bij het implementeren en wat zijn slimme manier geweest om barrieres weg te nemen
Ontwikkeling van sales & operations planning (bron: [1]