Personeelsbeheer

Uit Capaciteitsmanagement
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onder personeelsbeheer (ook bekend als HR-beheer of Workforce Management) vallen verschillende werkzaamheden en verantwoordelijkheden die gericht zijn op het effectief beheren van het personeelsbestand van een organisatie.

Onder personeelsbeheer vallen een breed aantal werkzaamheden, zie hieronder. Voor deze wiki zijn we met name geinteresseerd in de werkzaamheden die gerelateerd zijn aan capaciteitsmanagement. Deze zullen we nader uitwerken (zie link naar onderliggende pagina's):

 1. Werving en selectie: Het proces van het aantrekken, beoordelen, interviewen en selecteren van geschikte kandidaten voor openstaande functies binnen de organisatie.
 2. Onboarding en oriëntatie: Het verwelkomen en inwerken van nieuwe medewerkers om ze bekend te maken met de organisatiecultuur, bedrijfsprocessen, beleid en procedures.
 3. Personeelsplanning en -roostering. Hierbij worden niveau's gebruikt die lijken op de niveau's bij capaciteitsmanagement maar in de praktijk lopen die vaak (nog) niet synchroon. De horizon van personeelsplanning ligt vaak verder vooruit dan bij capaciteitsmanagement:
  • Strategische personeelsplanning; welke personeelscapaciteiten en -competenties zijn in de toekomst nodig om de strategische doelen te bereiken. Anticiperen op veranderingen in de arbeidsmarkt, technologie, economie en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de behoeften van de organisatie (2-3 jaar vooruit)
  • Tactische personeelsplanning: gericht op het vertalen van de strategische doelen naar concrete personeelsbehoefte. Omvat aspecten zoals het identificeren van benodigde functies, het bepalen van het aantal benodigde werknemers en het ontwikkelen van plannen om de nodige vaardigheden en competenties te verkrijgen. (minimaal 6-12 maanden vooruit)
  • Operationele personeelsplanning: opstellen van werkroosters, het beheren van verlofaanvragen, het opvangen van onverwachte personeelsuitval en het toewijzen van taken aan medewerkers. Ervoor zorgen dat de juiste bezetting aanwezig is om de werkzaamheden uit te voeren (1-6 maanden vooruit)
 4. Tijd- en aanwezigheidsbeheer: Het bijhouden van de aanwezigheid, werktijden, overuren en verlofaanvragen van werknemers.
 5. Prestatiemanagement: Het beoordelen en evalueren van de prestaties van werknemers, het opstellen van doelstellingen en het bieden van feedback om hun prestaties te verbeteren.
 6. Loon- en beloningsbeheer: Het beheren van de salarissen, bonussen en andere voordelen voor werknemers.
 7. Opleiding en ontwikkeling: Het identificeren van trainingsbehoeften, het organiseren van opleidingsprogramma's en het bevorderen van de professionele ontwikkeling van werknemers.
 8. Arbeidsrecht en naleving: Zorgen dat de organisatie voldoet aan de arbeidswetten en -voorschriften, en het beheren van juridische kwesties met betrekking tot het personeel.
 9. Gezondheid en welzijn: Het bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving en het beheren van gezondheids- en welzijnsprogramma's voor werknemers.
 10. Employee relations: Het bevorderen van positieve relaties tussen werknemers en het oplossen van eventuele conflicten of problemen op de werkplek.
 11. Exit management: Het afhandelen van het vertrek van werknemers, inclusief exit-interviews en administratieve procedures.

Het personeelsbeheer is cruciaal om een goed functionerend en tevreden personeelsbestand te behouden en om de organisatie te helpen haar strategische doelen te bereiken.