Vraag

Uit Capaciteitsmanagement
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vraag betreft de kwantitatieve bepaling van 'de verwachte uit te voeren activiteiten' in relatie tot de behoefte of het verzoek van 'de markt' voor specifieke goederen of diensten die een organisatie aanbiedt.

Het voorspellen van de vraag is een cruciaal element bij capaciteitsmanagement, omdat het de basis vormt voor het afstemmen van de productie- of dienstverleningscapaciteit van een organisatie. Als de vraag hoger is dan de beschikbare capaciteit, kan dit leiden tot overbelasting van de middelen, langere wachttijden en mogelijk verlies van klanten. Aan de andere kant, als de vraag lager is dan de capaciteit, kan dit leiden tot onderbenutting van middelen en inefficiëntie.

Voorbeelden van vraag:

  • Aantallen polikliniekbezoeken - binnen een ziekenhuis
  • Aantal dossiers - binnen een gemeente
  • Aantal te behandelen zaken - bijvoorbeeld in de rechtspraak

In de personeelsplanning wordt soms de team 'werkaanbod' gebruikt (wat verwarrend kan zijn aangezien binnen capaciteitsmanagement aanbod wordt gebruikt voor de beschikbare productiemiddelen').

Het matchen van vraag en aanbod gebeurt door beiden om te zetten naar een tijdseenheid, meestal uren. In geval van vraag is dus een inschatting nodig van de gemiddelde tijdsduur/inspanning per activiteit.

Belangrijk is tevens de vraag uit te zetten in de tijd: een voorspelling te doen. Hierbij wordt dan rekening gehouden met piekperiodes en laagseizoenen (trendanalyse) maar ook met andere factoren die de vraag kunnen beinvloeden.